เกี่ยวกับเรา

“TEKBIZ.CO” เกิดมาในยุคที่เศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย อยู่ในช่วงภาวะตกต่ำจากผลกระทบ-ของโรคระบาดโควิด 19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

ส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกและมีผู้เสียชีวิตทุกวัน ทำให้รัฐบาลแต่ละประเทศต้องปิดกั้นพื้นที่เข้าออกเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้ธุรกิจหลายๆบริษัทปิดตัวลงหรือบางบริษัทชั้นนำต่างๆบางแห่งถึงต้องลดเงินเดือนของพนักงาน ส่งผลกระทบแต่ระบบการเงิน เศรษฐกิจทั่วโลกชงักตัวลงโดยปริยาย

เรามุ่งเน้นการนำเสนอ ข้อมูล แนวทาง หลักการ และโซลูชั่น ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจให้สามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้เข้ากับยุค New Normal ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ของโลกครั้งนี้