โดเมนเนม(Domain Name)…สำคัญอย่างไร?

โดเมนเนม (Domain Name)…สำคัญอย่างไร?
ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับว่า…ระบบทำงานอย่างไรเมื่อเราต้องเยี่ยมเว็บไซต์หนึ่งๆเราต้องเปิดเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) เช่น Google Chrome, Firefox เป็นต้น

หากมีความต้องการเข้าเว็บไซต์ TekBiz เราจะต้องพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ในแอดเดรสบาร์ www.tekbiz.co 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าโฮมเพจและเนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นั้นๆบนเว็บเราว์เซอร์โดเมนเนม ความหมายที่คนทั่วๆไปเข้า หมายถึง ชื่อของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้จดจำได้ง่ายและนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกทั้งในการเข้าชมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ปรกติผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรส (IP Address)ของเว็บนั้นๆ เพียงจำแค่ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าชมก็เพียงพอแต่เบื้องหลังคอมพิวเตอร์ต้องทำการแปลงชื่อเว็บไซต์ไปเป็น ไอพีแอดเดรส

เพื่อที่จะนำหน้าเว็บไซต์นั้นๆมาแสดงบนเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้ดังนั้นโดเมนเนมจำเป็นต้องกำหนดเฉพาะเจาะจงไม่ซ้ำกับใครในโลกอินเตอร์เน็ต (Internet)เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถแปลงชื่อเว็บไซต์ไปเป็นไอพีแอดเดรสได้ถูกต้อง ส่วนมากแล้วชื่อ “โดเมนเนม” จะต้องสื่อถึง ชื่อบริษัท แบรนด์สินค้า ชื่อร้านค้า หรือหน่วยงาน ชื่อสถานที่ต่างๆ เพื่อให้คนที่ค้องการติดต่อกับเราง่ายต่อการจดจำชื่อนั้นๆ

ชื่อเว็บไซต์ที่ดีไม่ควรใช้อักษรเกิน 15 ตัวอักษร และต้องสะกดง่ายไม่เกิน 3 พยางค์ และต้องสื่อถึงสิ่งที่เราจะนำเสนอว่าเว็บไซต์นี้เป็น ใคร ทำอะไร ชื่อองค์กร หน่วยงาน ร้านค้า หรือ ตัวบุคคล เป็นต้น เพราะถ้ายาวเกินไปหรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์จะยากต่อการจดจำหรือมีโอกาสพิมพ์ผิดสูง

โดเมนเนม มีหลายด็อทอยู่หลายประเภทแต่ที่นิยมมากที่สุดคือ .com เพราะเป็นด็อทในยุคแรกๆ ที่เริ่มใช้กันและง่ายต่อการจดจำ

ดังนั้นโดเมนเนมเปรียบได้กับชื่อของแบรนด์สินค้านั้นๆหรือชื่อบริษัทนั้นๆ” จึงมีความสำคัญต่อการจดจำและแสดงถึงภาพลักษณ์ของสินค้าหรือองค์กรนั้นๆด้วยนะครับ เพราะชื่อที่ดีง่ายต่อการจดจำและสามารถอธิบายสินค้านั้นๆต่อผู้บริโภคได้ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วครับ

ความหมายของด็อทต่างๆใช้กับงานประเภทไหน? สำคัญอย่างไร?

อย่าลืมติดตาม EP2 กันด้วยนะครับ

Credit Picture : https://www.pexels.com