เลือกโดเมนเนมดอทไหนดี ?

โดเมนเนม ดอทต่างๆ มีอะไรบ้าง แต่ละดอทใช้อย่างไร เลือกอย่างไรให้เหมาะสม

รูปแบบการตั้งโดเมนตามหลักการของ Internet
1.โดเมนขั้นสูงสุด – Top Level Domain เป็นรูปแบบที่ยังสามารถแบ่งได้อีก 2 แบบย่อย คือ

*โดเมนสากล หรือ gTLD (Generic Top-Level Domain Name)เป็นการจัดแบ่งตามลักษณะการใช้งาน เช่น .com, .net, .org สามารถใช้ได้ทั่วไป ไม่ว่าเป็นประเทศใด

* โดเมนเนมประจำสัญชาติ หรือ ccTLD (country code Top-Level Domain Name) เป็นหลักการจัดแบ่งตามลักษณะขอบเขตทางภูมิศาสตร์ หรือชื่อประเทศ เช่น .th (ไทย) , .us (อเมริกา) .เป็นต้น

2. โดเมนขั้นที่ 2 – Second Level Domain เป็นซับ โดเมนที่แบ่งออกจาก TLD โดยอยู่ตำแหน่งถัดจาก TLD มาทางด้านซ้ายมือ เช่น .ac สำหรับสถาบันทางการศึกษา .co สำหรับองค์กรธุรกิจ

3. โดเมนขั้นที่ 3 – Third Level Domain เป็น Sub โดเมนที่ถูกแบ่งออกจาก SLD อีกชั้นหนึ่งและมีตำแหน่งถัดจาก SLD ทางด้ายซ้ายมือ ใช้เป็นชื่อย่อขององค์กร เช่น tekbiz เป็นต้น

.in.th : สำหรับบุคคลทั่วไป (รวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามกฎหมาย
.ac.th : สำหรับสถานศึกษา

.co.th : สำหรับธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือเครื่องหมายการค้า
.go.th : สำหรับส่วนราชการและโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ

.mi.th : สำหรับหน่วยงานทางทหาร
.or.th : สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือโครงการเพื่อสังคม

.net.th : สำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
.
การเลือกที่เราจะเลือกว่า…จะใช้ดอทไหนต่อท้ายเว็บไซต์ของเรา ข้อควรพิจารณาต้องดูวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นั้นให้เหมาะสมกับหน่วยงานข้างต้น
เพื่อที่จะสามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ง่ายและตรงตามมาตรฐานสากล
.
** สำหรับโดเมนเนมดอท ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดซึ่งสามารถงานได้กับบุคคลทั่วไปทั่วโลกคือ .com ซึ่งเป็นดอทแรกๆของการมีอินเตอร์เน็ต **
.
เอาละครับ…มาถึงจุดแล้วหวังว่าน่าจะสามารถเลือกดอทของโดเมนที่เหมาะสมกับงานของเราแล้วนะครับ

>> บทความต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจเรื่อง “#ไอพีแอดเดรส” (IP Address) กันเพื่อจะได้เข้าใจว่าระบบคอมพิวเตอร์มีกระบวนการทำงาน เบื้องต้นอย่างไรกับ ระบบโดเมนเนมที่เราได้ศึกษามาเบื้องต้นแล้ว

#อย่าลืมติดตามที่ EP3. กันนะครับ