วิธีการเขียนไว้บนพื้นทราย..แต่เป้าหมายสลักไว้บนศิลา

วิธีการเขียนไว้บนพื้นทราย..แต่เป้าหมายสลักไว้บนศิลา
เคยเป็นไหมครับ..ที่ตั้งเป้าหมายแล้ว ไปไม่ถึงเป้าหมายสักที! ...  อ่านเพิ่มเติม