New Normal คืออะไร?

“นิว นอร์มอล” (New Normal) เป็นคำศัพท์ที่ถูกใช้มากขึ้นในช่วงเวลาที่กำลังมีการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นวลีที่เริ่มได้ยินกันบ่อยมากขึ้นจนทำให้หลายๆคนเริ่มสงสัยแล้วว่ามันคืออะไร และมันเริ่มใช้วลีนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ...  อ่านเพิ่มเติม